Andersson System

MODULSYSTEM

I vårt system ingår ett mycket stort antal varianter på uttagsmoduler. Detta gör att hela produktprogrammet blir oerhört flexibelt.

Eluttags-modulerna samt de förmonterade USB-laddarna är monterade från fabrik medan nätverks-, separata USB laddare- och AV-modulerna enkelt väljs och monteras, eller byts ut, efteråt.

Sortimentet av AV-moduler justeras kontinuerligt med teknikutvecklingen.

USB-laddarna finns både som förmonterad modul med intern strömmatning och som separat modul med egen Wieland matning.