Prislista

Gällande standardprislistor

Från och med 2019-05-01, gäller följande två prislistor.

1/ För dig som köper i Euro
Rekommenderad Bruttoprislista 2019 / ver-Maj.
Tillämplig fr.o.m. 2019-05-01
Denna prislista är prissatt i EUR.

2/ För dig som köper i Svenska kronor
SYSTEM-Katalogen 2019
Bruttopriser gällande fr.o.m 2019-05-01
Denna prislista är prissatt i SEK

 

OBS! Detta är inte en länk till prislistorna utan endast en information om vilken version som gäller.
Om du behöver en aktuell prislista tag kontakt med oss.