Andersson System

NOVUS Retail System

Kategori:

NOVUS Retail System – Perfekt funktion i varje butik

NOVUS Retail System är ett komplett system för att montera alla de system som behövs för att installera terminal och betalsystem i en butikskassa.

NOVUS Retail System är designat för att passa i en butik, det finns i två färger. Allt kablage döljs bakom borstlister i den stående pelaren.

NOVUS Retail System är tillverkade med en fantastisk hållfasthet och kvalitet. NOVUS lämnar 5 års garanti.

Alla skärmhållare och armar är höjdjusterbara. De är byggda för upp till sex kg. Kontakta oss för bästa lösning och för att anpassa systemet till just din butik eller ditt projekt.