Kontor & Konferens

Design och funktionalitet för idag och imorgon

Våra arbetsplatser förändras. Vi påverkas av trender, ny teknik och andra omvärldsfaktorer. Vi effektiviserar vårt sätt att samarbeta och anpassar oss till givna förutsättningar. Kraven på arbetsplatsen ökar. Infrastrukturen måste hålla jämna steg med trender och nya samarbetsformer där kraft- och dataförsörjning på arbetsplatsen är viktig.

Vi hjälper dig att skräddarsy lösningar för behoven på just din arbetsplats. Våra produkter är anpassningsbara och kan justeras till nya konfigurationer då ny teknik gör entré. Hållbart i det långa perspektivet med design som vunnit många priser.

Konferensrum och kontor, enskilda rum, öppna planlösningar samt öppna gemensamma utrymmen. Alla arbetsmiljöer behöver tillgängliga ström- och dataanslutningar. Vi erbjuder snygga, hållbara lösningar av hög kvalitet för alla typer av behov.