Rutab & Andersson System gör gemensam sak

Rutab AB och Andersson System AB har beslutat att Andersson System ABs verksamhet per den 19 februari ska bedrivas inom ramen för Rutab ABs verksamhet i Sverige.
Rutab har, efter förvärven av CTM Lyng AB & Gekab AB, haft hög fokus på organisk tillväxt inom befintliga produktområden. Något som man lyckats väldigt väl med. Genom satsningen att integrera Andersson System ABs verksamhet i Rutab ABs tar Rutab AB nu nästa steg i sin utveckling.

Andersson System är en betydande leverantör inom kontorsmöbelmarknaden med unika och flexibla lösningar för såväl kontorsmiljön, arbetsplatsen som i hemmet. 
Andersson Systems verksamhet kommer att bli en integrerad del av Rutab ABs affärsområde Installation vilket möjliggör en än starkare bearbetning av installations- och grossistmarknaden. Rutab AB får genom denna integration även en existerande specialiserad bearbetning av återförsäljare inom AV- och möbelbranschen samt de som inreder arbetsplatser.
Rutab AB och Andersson System AB ingår i Energy Products, en affärsenhet i Addtech Nordic AB. Addtech är en börsnoterad industrikoncern.

Frågor besvaras av:
Frank Robertsson, VD Rutab AB
0380-555055, frank.robertsson@rutab.se