Wieland Förgrening

Wieland, Förgrening 1 In trefas, 1 Ut trefas, 6 Ut enfas (Artn. 375.106)

Wieland, Förgrening, 1 In - 3 Ut (Artn. 375.123)

Wieland, Förgrening, T-skarv 1 In - 2 Ut (Artn. 375.107)

Wieland, Förgrening, T-skarv 1 In - 2 Ut, Platt (Artn. 375.102)

Kategori
Underkategori
Artikelnummer: 375.106, 375.123, 375.107, 375.102