CONEO

  • Om produkten
  • Teknisk specifikation

CONEO – Integrerad funktionalitet

CONEO är prismässigt mycket attraktiv.

CONEO kan vara den perfekta lösningen för vissa projekt. CONEO är en variant på CONI med mindre flexibilitet, utan borstlist och med ett enklare montagesystem, den håller Bachmanns kvalitet i alla detaljer.

CONEO är alltid fyra moduler lång.  Färgen är silvergrå. Modulramarna är anpassade för Bachmanns vanliga moduler. CONEO levereras alltid med 0,2 meter fast elkabel och Wieland-stickpropp.

Kategori Uttagsenheter
Underkategori Kontor & Konferens
Färger: Silvergrå
Artikelnummer:

900.408, 900.406, 900.402, 900.400