DESK 2

DESK2 – design och funktionalitet

DESK finns i ytterligare en variant, DESK2. Skillnaden är framför allt att DESK2 har ett “modernare” utseende. Dessutom kräver DESK2 mindre utrymme på baksidan mot en ljud-skärm, endast ca 10 mm.

DESK2, 1 el, USB-laddare, Anodisderad (Artn. 937.102)
DESK2, 1 el, USB-laddare, Rostfritt (Artn. 902.5712)
DESK2, 1 el, USB-laddare, Svart (Artn. 902.705)
DESK2, 1 el, USB-laddare, Vit (Artn. 902.380)
DESK2, 2 el, 1 modulplats, Rostfritt Vit (Artn. 902.403)
DESK2, 2 el, 1 modulplats, Vit Vit (Artn. 902.203)
DESK2, 2 el, 2 modulplatser, Rostfritt (Artn. 902.411)
DESK2, 2 el, 2 modulplatser, Vit (Artn. 902.211)
DESK2, 2 el, USB-A&C laddare 18/22W, 1 modulpl, Vit (Artn. 902.935)
DESK2, 2 el, USB-C laddare 30W, 1 modulpl, Vit (Artn. 902.936)
DESK2, 2 el, USB-C laddare 60W, 1 modulpl, Vit (Artn. 902.937)
DESK2, 2 el, USB-laddare, 1 modulpl, Anodisderad (Artn. 937.001)
DESK2, 2 el, USB-laddare, 1 modulpl, Rostfritt (Artn. 902.428)
DESK2, 2 el, USB-laddare, 1 modulplats, Svart (Artn. 902.602)
DESK2, 2 el, USB-laddare, 1 modulplats, Vit (Artn. 902.228)
DESK2, 2 el, USB-laddare, 2 modulpl, Rostfritt (Artn. 902.429)
DESK2, 2 el, USB-laddare, 2 modulplatser, Vit (Artn. 902.229)
DESK2, 3 el, 1 modulplats, Rostfritt (Artn. 902.400)
DESK2, 3 el, 1 modulplats, Vit (Artn. 902.200)
DESK2, 3 el, 2 modulplatser, Rostfritt (Artn. 902.401)
DESK2, 3 el, 2 modulplatser, Vit (Artn. 902.201)
DESK2, 3 el, 3 modulplatser, Rostfritt (Artn. 902.402)
DESK2, 3 el, 3 modulplatser, Vit (Artn. 902.202)
DESK2, 3 el, Rostfritt (Artn. 902.4048)
DESK2, 3 el, Vit (Artn. 902.2048)
DESK2, iotspot, 2 el, USB-A ladd, 1 modulpl, Svart (Artn. 902.801)
DESK2, iotspot, 2 el, USB-A ladd, Svart (Artn. 902.800)
DESK, 2 el, USB-A&C ladd, Alu-Vit (Artn. 902.0290)
DESK2, 2 el, USB-A&C ladd, Vit (Artn. 902.3201)
DESK2, 2el, USB-A&C ladd 22 W, svart (Artn. 902.962)
DESK2, 2 el, USB-A&C ladd, Alu-Vit (Artn. 937.402)

Kategori Uttagsenheter
Underkategori Kontor & Konferens
Färger: Anodiserad, rostfritt, svart, vit
Artikelnummer:

937.102, 902.5712, 902.705, 902.380, 902.403, 902.203, 902.411, 902.211, 902.935, 902.936, 902.937, 937.001, 902.428, 902.602, 902.228, 902.429, 902.229, 902.400, 902.200, 902.401, 902.201, 902.402, 902.202, 902.4048, 902.2048, 902.801, 902.800, 902.0290, 902.3201, 902.962, 937.402